Kalendář akcí
Náš projektDalší
<< Listopad 2022>>
PoÚtStČtSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Za spolupráci děkujeme
NICM
Tandem
Kontaktní údaje
Multikulturní centrum Praha, z.s.
Náplavní 1
120 00 Praha 2
Email:

Telefon:
296325345

Počítadlo návštěv
Online:
1

Dnes návštěv:
54

Celkem návštěv:
490781

Publikace & dokumenty

ČESKÉ

NÁZEV AUTOR ZDROJ ANOTACE
Ach ta zvláštní česká škola Jan Brabec (pro Respekt) Člověk v tísni, o.p.s. Článek poukazuje na problém zařazování romských dětí do zvláštních škol.
Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Zpráva analyzuje do jaké míry jsou školní vzdělávací programy škol otevřeny individuálním potřebám žáků se speciálními potřebami (tj. žákům zdravotně postiženým, zdravotně znevýhodněným, žákům sociálně znevýhodněným a žákům - cizincům).
Česká republika a GRV v evropském kontextu Michal Procházka Člověk v tísni, o.p.s. Tento článek definuje globální rozvojovou výchovu a analyzuje roli Rady Evropy a jednotlivých organizací na tomto poli v ČR a zemích Vyšegrádu.
České školství segreguje romské děti... Václav Zeman ( pro MF Dnes) Člověk v tísni, o.p.s. Článek poukazuje na bludný kruh chudoby romské populace, který je způsobován jejich zařazováním, na základě kulturněentnocentrických IQ testů, do zvláštních škol a jejich téměř nemožnou šancí postoupit na střední školu.
Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity Markéta Moore META, .o.s. Kritická analýza „nové“ čínské komunity v České republice, která naznačuje, jakým směrem se v současnosti mění model čínské migrace.
Čínská komunita v České republice L`ubica Obuchová META, .o.s. Studie analyzuje čínskou komunitu v České republice; její vztah k majoritní společnosti a problémy její budoucí integrace.
Definice a cíle interkulturního vzdělávání Jan Buryánek Člověk v tísni, o.p.s. Tento článek stručně a přehledně popisuje cíle a metody  interkulturní vzdělávání a současně definuje interkulturní kompetence.
Globální vzdělávání v České republice Zuzana Hlavičková Člověk v tísni, o.p.s. Článek analyzuje úroveň globálního vzdělávání v České republice.
Globální vzdělávání v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání.
Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice.
Eddie O´Loughlin, Liam Wegimont  Člověk v tísni, o.p.s. Analýza současného stavu globálního rozvojového vzdělávání v České republice.
Inkluzivní vzdělávání Tomáš Nikolai Člověk v tísni, o.p.s. Článek analyzuje 3 typy vzdělávacích systémů: segregační, integrační a inkluzivní.
Interaktivní metody výuky Jan Buryánek Člověk v tísni, o.p.s. Tento článek stručně popisuje 4 pedagogická východiska interkulturního a globální rozvojové vzdělávání

Interkulturní vzdělávání v českém vzdělávacím systému

Jan Buryánek

Člověk v tísni, o.p.s. Článek ukazuje, kde má interkulturní výchova místo v rámcových vzdělávacích programech.
Komunikace v kontextu IKV Jana Keprtová Člověk v tísni, o.p.s. Článek popisuje 6 komunikačních zásad pro vedení úspěšného dialogu mezi učitelem a žáky: vyjadřovat rozumná sdělení, nepřehlížet pocity, odbourávat stereotypy a šablony v myšlení, rozvážně používat chválu, budovat prostředí spolupráce, sdělovat pocity hněvu.
Mechanismus fungování předsudků ve společnosti MKC Člověk v tísni, o.p.s. Článek stručně a názorně vysvětluje, jak se ve společnosti vytváří předsudky.
Mediální analýza: téma nelegální migrace v českých tištěných médiích Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Tato analýze se soustředí především na to, v jakých kontextech se v českých médiích píše o nelegální migraci, nelegálních přistěhovalcích a souvisejících tématech.
Mediální analýza: obraz Vietnamců v českých tištěných médiích  Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Cílem této analýzy je zjistit, v jakých kontextech se v českých tištěných médiích píše o Vietnamcích. 
Metody a formy IKV Tomáš Jacko Člověk v tísni, o.p.s. Tento článek stručně popisuje  5 metod IKV: Brainstorming, názorová škála, skupinová práce, hraní rolí a řízená diskuse.
Moderní výukové metody Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Tento článek popisuje 5 základních moderních výukových metod: informativní metodika, narativní metodika, operativní metodika, integrativní metodika, intuitivní metodika.
Monitoring RVP Ústav pro informace ve vzdělávání Člověk v tísni, o.p.s. Tato zpráva předkládá výsledky projektu Monitoring RVP, který pro MŠMT realizoval ÚIV a který měl dva hlavní cíle. Jedním bylo zmapovat, kolik žáků se na základních školách učí podle vzdělávacího proudu zahrnujícího RVP a kolik dle vzdělávacího proudu zahrnujícího RVP ZV LMP. Druhým úkolem bylo odhadnout, jaký podíl ze všech žáků v tom kterém vzdělávacím proudu tvoří romští žáci.   
Multikulturní výchova a RVP Jan Buryánek RVP Autor se v textu nejprve věnuje otázce, proč se stala Multikulturní výchova standardní součástí nových kurikulárních dokumentů. Dále popisuje pojetí MKV v RVP.
Multikulturní výchova META, o.s. META, o.s. Článek představuje dva koncepty, ze kterých může MKV vycházet: kulturně-standardní přístup (koncept zaměřený primárně na skupinové příslušnosti) a transkulturním přístup (tento koncept vnímá na prvním místě jednotlivce).
Multikulturní vzdělávání v nekulturní společnosti Kateřina Beščecová Romea Autorka článku se zamýšlí nad otázkou, jak přes veškeré finanční podpory funguje multikulturní vzdělávání v praxi.
Nemoc bezmocných:lehká mentální retardace Simona Pekárková, Adéla Lábusová, Miroslav Rendl, Tomáš Nikolai Člověk v tísni, o.p.s. Výzkum "Nemoc bezmocných" se zaměřil na problematiku diagnostiky romských dětí jako lehce mentálně retardovaných. Pro tyto účely analyzoval inteligenční test SON-R.
Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení Kolektiv autorů Člověk v tísni, o.p.s, MKC, Poradna pro uprchlíky, Organizace pro pomoc uprchlíkům Ústředním tématem tohoto sborníku je neregulární migrace a její různé aspekty (pracovní, pobytová neregulérnost).
Pilíře interkulturního vzdělávání Jan Buryánek Člověk v tísni, o.p.s. Článek analyzuje 4 pedagogická východiska - pilíře interkulturního vzdělávání: pedagogický konstruktivismus, kritické myšlení, interakci a kooperaci.
Plánování lekce IKV Jan Buryánek Člověk v tísni, o.p.s. Článek doporučuje 4 otázky, na které by si měl pedagog před začátkem hodiny, ať už hodiny IKV či jiné, odpovědět: 1.) Čeho chci dosáhnout?  
2.) Jaký je stav vědomostí, postojů a dovedností u mých studentů a jak se liší od stavu, kterého chci dosáhnout?  3.) Co potřebuji k dosažení žádoucího stavu? Jaké budou konkrétní činnosti v hodině? 4.) Jak zjistím, že jsem (ne)dosáhl cílů?
Povinná školní docházka a nezletilí cizinci bez pobytového oprávnění Pavla Burdová Hradečná, Pavla Rozumková (Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro uprchlíky) META, o.s. Cílem tohoto materiálu je nalezení systémového řešení v oblasti vzdělávání pro specifickou skupinu cizinců, kteří na území ČR pobývají bez pobytového oprávnění.
Práce s předsudky a stereotypy Jan Buryánek Člověk v tísni, o.p.s. V první části článek definuje stereotypy a předsudky. V druhé části ukazuje, jak je možné s předsudky a stereotypy pracovat ve výuce.
Segregace. Naše školství stále rozděluje Václav Zeman (pro Aktuálně) Člověk v tísni, o.p.s. Článek informuje o segregaci nejen romských dětí která, nehledě na nový školský zákon z roku 2005, stále pokračuje.
Současný stav multikulturního vzdělávání a výuky v ČR Josef Lukas Středisko integrace menšin Brno, Katedra psychologie FSS MU Brno. Článek hledá obecně sdílenou koncepci MKV v rámci České republiky. 
Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006 Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Dle této zprávy jsou diskriminací v ČR nejvíce ohroženi Romové a to zvl. ti, kteří se nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách.

 

ANGLICKÉ

Diversity In Theory and Practise Angela Nilsson Fondazione Eni Enrico Mattei Případová studie dvou rozdílných organizacích pracujících s diverzitou. Studie hledá překážky a příležitosti pro implementaci diverzity. Ze studie vyplývá, že důležitou roli v impementaci diverzity hraje vedení a struktura organizace.

Copyright © 2011 Fusek - Design
Autoři stránek nenesou žádnou odpovědnost za náplň stránek a její stylistické zpracování.